Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van www.bellakids.nl is het mogelijk dat de informatie die op www.bellakids.nl wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.bellakids.nl